Handel międzynarodowy

Firma Profus Management, mająca biura handlowe w 33 krajach na całym świecie, prowadzi handel

  • stalą oraz produktami ze stali,
  • aluminium,
  • cementem,
  • materiałami budowlanymi,
  • produktami chemicznymi,
  • żywnścią,
  • lekarstwami
  • oraz szeroką gamą innych produktów zgodnie z zamówieniem klienta.

Ponadto Profus Management prowadzi działania handlowe w energetyce i przemyśle wydobywczym.

Profus Management jest światowym dystrybutorem produktów smarnych z grupy MOTOR LIFE PROFESSIONAL. Są to środki na bazie unikatowych technologii, powodujących radykalne zmniejszenie tarcia, na styku metal-metal.

Te środki smarne spełniają oczekiwania zapobiegając przedwczesnemu zużyciu, awariom maszyn i urządzeń. Konsekwencją tego są wymierne oszczędności finansowe. MOTOR LIFE PROFESSIONAL ma zastosowanie w: górnictwie (kopalnie i platformy wiertnicze), hutnictwie, elektrowniach i elektrociepłowniach, kolei i motoryzacji, transporcie morskim i lądowym, rolnictwie, cementowniach, fabrykach mebli, maszynach i urządzeniach, przemyśle chemicznym, procesie obróbki skrawania oraz fabrykach łożysk, silników i przekładni.