O nas

Firma Profus Management została założona w 1977 r.; jest jedną z największych prywatnych firm w Polsce. Pan Marek Profus – Prezes firmy należy do grona najbardziej poważanych polskich biznesmenów. W 2001 r. Pan Marek Profus został licencjonowanym agentem FIFA. Od tego czasu przeprowadzał transfery piłkarzy z Polski, Europy Środkowej, Ameryki Południowej i Afryki do klubów piłkarskich w Europie.

Firma Profus Management, mająca biura handlowe w 33 krajach na całym świecie, prowadzi handel ropą naftową oraz produktami ropopochodnymi (w szczególności LNG oraz LPG), stalą oraz produktami ze stali, materiałami budowlanymi, produktami chemicznymi, żywnością, lekarstwami oraz szeroką gamą innych produktów zgodnie z zamówieniem klienta. Firma posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Nasza firma zajmuje się również obrotem bronią, uzbrojeniem, amunicją, sprzętem o przeznaczeniu wojskowym, policyjnym oraz dla sił specjalnych. Profus Management posiada wszelkie krajowe koncesje i zezwolenia rządu polskiego konieczne do prowadzenia tego typu działalności. Jesteśmy w stanie dostarczać kompletny sprzęt, agregaty, części zamienne dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych: sił powietrznych (samoloty, helikoptery, silniki), marynarki wojennej (okręty, radary, inne rodzaje sprzętu specjalnego) oraz sił lądowych (czołgi, wozy bojowe, pociski, karabiny, karabiny maszynowe, systemy przeciwlotnicze, itp.). Prowadzimy również naprawy i remonty oraz modernizacje sprzętu wojskowego – silników, samolotów, helikopterów, czołgów, itp. Oferujemy sprzęt oraz części zamienne fabrycznie nowe lub ze stoku (magazynowane).

Profus Management jest światowym dystrybutorem produktów smarnych z grupy MOTOR LIFE PROFESSIONAL. Są to środki na bazie unikatowych technologii, powodujących radykalne zmniejszenie tarcia, na styku metal-metal.

Te środki smarne spełniają oczekiwania zapobiegając przedwczesnemu zużyciu, awariom maszyn i urządzeń. Konsekwencją tego są wymierne oszczędności finansowe. MOTOR LIFE PROFESSIONAL ma zastosowanie w: górnictwie (kopalnie i platformy wiertnicze), hutnictwie, elektrowniach i elektrociepłowniach, kolei i motoryzacji, transporcie morskim i lądowym, rolnictwie, cementowniach, fabrykach mebli, maszyn i urządzeń, przemyśle chemicznym, procesie obróbki skrawania oraz fabrykach łożysk, silników i przekładni.

Od 1992 r. Profus Management jest wydawcą największego magazynu piłkarskiego w Polsce – tygodnika "Piłka Nożna”.