Certyfikaty:


Profus Management posiada koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, obrotu bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

System zarządzania jakością w firmie Profus Management jest zgodny z wymaganiami:

PN-EN ISO 9001:2009

· Wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługa pośrednictwa, pomoc techniczna, przywóz, tranzyt towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym
· Dostawa towarów i usług IT - wdrażanie systemów bezpieczeństwa sieci i danych, konsultacje IT, przygotowanie projektów, wykonywanie auditów, nadzór nad systemem IT klienta, sprzedaż sprzętu i oprogramowania

Publikacji NATO - AQAP 2110:2009

· Obrót towarami i usługami o znaczeniu strategicznym, a także towarami podwójnego zastosowania: uzbrojeniem, bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, częściami zamiennymi, wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz dla sił specjalnych, ich częściami i technologiami
· Dostawa towarów i usług IT - wdrażanie systemów bezpieczeństwa sieci i danych, konsultacje IT, przygotowanie projektów, wykonywanie auditów, nadzór nad systemem IT klienta, sprzedaż sprzętu i oprogramowania

Dane naszej firmy zostały wprowadzone do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz dostępne są w Natowskiej Bazie Podmiotów Gospodarki Narodowej pod nr NCAGE 1323H.

Profus Management posiada również koncesję na obrót paliwami ciekłymi.